Logistiikkakeskusten kehittäminen PDF Tulosta Sähköposti

Logistiikan tehokkuuden ja toimivuuden merkitys yritysten ja kansantalouksien kilpailukyvylle tunnistetaan ja tunnustetaan laajasti. Tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi tarvitsemme myös uusia ja tehokkaampia logistiikkakeskuksia.

Tämä logistiikkakeskuksen kehittäjän työpöytä vastaa lukuisiin logistiikkakeskustoiminnassa tarvittaviin kysymyksiin. Sivustolle on kerätty materiaalia logistiikkakeskusten sijoittumisesta maankäytön, liikennejärjestelmän ja liiketoiminnan tarpeista lähtien, logistiikkakeskusten suunnitteluun, rakentamiseen ja toimintamalleihin sekä aina koko toiminnassa vaadittavaan osaamiseen asti.

Materiaali on koottu sivustolle ESLogC-hankkeesta vuosina 2009-2012 saatujen tulosten perusteella tiivistetyssä tietokorttimuodossa. Sivuston ylläpidosta vastaa jatkossa LIMOWA Logistiikkakeskusklusteri. Tietokortit löytyvät ylävalikoiden kategorioiden takaa.

Hankkeesta syyskuussa 2012 julkaistu Logistiikkakeskuksen kehittäjän käsikirja on ladattavissa http://www.eslogc.fi/fi/tuloskirja.html -osoitteesta.

 

Etelä-Suomen logistiikka-alueet ja -keskukset