Sijainti PDF Tulosta Sähköposti

Logistiikkakeskusten sijoittuminen ja sijainti ovat vaativia ja laajoja aihepiirejä, ja niitä tulee kyetä tarkastella eri näkökulmista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. On myös tunnistettava ja tunnustettava, että meillä on erityyppisiä logistiikkakeskuksia mm. kokoluokan ja toimintamallien mukaan jaoteltuna sekä se, että keskukset saattavat olla elinkaarensa eri vaiheissa. Täten sijaintiin liittyviä kysymyksiä voidaan joutua tarkastelemaan useassa eri tilanteessa eri sidosryhmien näkökulmasta. Kuvassa on havainnollistettu pääkaupunkiseudulla olevia logistiikka-alueita tekemämme luokituksen mukaan (L0, L1, L2, L3, L4 ja L5, lisätietoja aiheesta Luokittelu-kohdasta).

 Log_keskukset_pk-seutu

Sivustollemme on myös kerättynä laajasti tietoa logistiikkakeskuksen suunnittelusta ja toteutusprosessista, logistiikkakeskusten sijaintipäätöksiin liittyvistä asioista sekä siitä, minkälaisia logistiikkakeskuksia on olemassa (logistiikka-alue vs. jakeluterminaali). 

Vyöhykemalleissa esitellään lähekkäin sijaitsevien logistiikkakeskusten yhteisratkaisuja sekä niiden kehittämisessä tarvittavia julkisen sektorin rooleja. Case-kohteenamme vyöhekkeissä on ollut Hanko-Porvoo-yhteysvälille muodostuva Kehä V -alue. Citylogistiikassa esitellään, miten jakelu voidaan hoitaa tehokkaasti ja taloudellisesti kaupunkien reunoilta sijaitsevista logistiikkakeskuksista ja tuotantolaitoksista kysyntäpisteisiin kaupunkien keskustoihin. 

Tavaraliikenteen mallintamisen lisäksi on syytä tarkastella työmatkaliikkumista, ja sen kehittämismahdollisuuksia. Tämän osion muodostavat työpaikkakeskittymien saavuttettavuustarkastelut ja joukkoliikenteen kehittämishankkeet.

Pidemmällä aikavälillä logistiikkakeskusten on kyettä profiloitumaan ja tekemään yhteistyötä entistä tehokkaamman ja kilpailukykyisemmän logistiikkakeskusverkoston aikaan saamiseksi.