Toiminta PDF Tulosta Sähköposti

Kokonaisuudessa on käsitelty käyttäjänäkökulmasta niitä toimintoja, joilla voidaan kehittää logistiikkakeskusten ja –alueiden toimintaa. Tarkastelussamme on ollut yritysten ja yritysalueiden välinen yhteistyö ja sen toteuttaminen. Kohteenamme toimi Liedossa sijaitseva Avanti-Tuulissuo-Littoinen teollisuusalue, jossa yritysten välistä yhteistyötä kehitettiin vartiointipalveluiden hankinnoissa.

Sivustollemme on koottuna kattavasti myös tietoa sisälogistiikan nykytilasta, toiminnoista ja ratkaisuista sekä uusista tekniikoista, joita kartoitettiin Hannoverin Cemat-messuilla vuonna 2011. Tavoitteenamme on ollut tuoda sivustolle tietoa erityisesti siitä, miten sisälogistiikalla saadaan luotua lisää kilpailukykyä yrityksille.

Logistiikan tunnistus ja ICT –ratkaisuihin on tuotettu materiaalia prosesseja tukevien ohjelmisto- ja tunnistusmenetelmien merkityksestä, sisällöstä ja käyttöönoton vaatimuksista. Materiaali on erityisesti hyödyksi pk-yrityksille tietoteknisten ratkaisujen kartoittamisessa ja valinnassa logistiikassa.

Safety & Security -osioon on koottu kattava tietokortisto työ- ja yritysturvallisuuden johtamisen apuvälineeksi logistiikkakeskuksiin. Kortisto on laadittu yhdessä turvallisuusalan ammattilaisten kanssa se käsittää yhteensä 29 tietokorttia siitä, mitä turvallisuus on ja miten sitä hallitaan ja johdetaan.