Sisälogistiikan uudet tekniikat PDF Tulosta Sähköposti

Sisälogistiikka on käsitteenä uusi, ja se voidaan nähdä tavallaan myös uudenlaisena tarkastelutapana tai näkökulmana käsillä olevan liiketoiminnon johtamiseen ja kehittämiseen. Tämän kokonaisuuden tekninen ja teknologinen tausta rakentuu perinteisten materiaalinkäsittelylaitteiden ja nykyaikaisemman tunnistus-, tieto- ja viestintäteknologioiden luomalle perustalle.

Yksi tapa hahmottaa sisälogistiikan uusien tekniikoiden kehitystä voidaan tehdä katsauksella maailmalla olevaan tuotetarjontaan. Tässä esitellään maailman suurimmasta sisälogistiikan tapahtumasta, kolmen vuoden välein Saksan Hannoverissa järjestettävilta CeMAT-messuilta keväällä 2011 tehtyjä havaintoja ja analyysejä. Havainnot koskevat sekä teknisiä ratkaisuja että toimintatapoja, joiden uusi innovatiivinen hyödyntäminen voisi toimia myös suomalaisen yrityksen sisälogistiikan kehittämisessä.

CEMAT-messuraportti (pdf) - on luettavissa kokonaisuudessaan. Vaihtoehtoisesti voit tutustua myös sen keskeisimpiin osiin, kuten

Messuilla oli esillä monenlaisia uusia tekniikoita, joista seuraavat esitellään tarkemmin omina tietokortteinaan: