Osaaminen PDF Tulosta Sähköposti

Logistiikan osaamisella on merkitystä yritysten kilpailukyvylle erityisesti muuttuvilla kansainvälisillä markkinoilla. Logistiikkakeskukset ovat tavaravirtojen solmukohtia, jonne on keskittynyt myös logistiikan erityisosaamista. Keskukset tarjoavat yrityksille mahdollisuuden kehittää kokonaisvaltaisesti logistiikkaansa, kun saatavilla on alan uusinta teknologiaa, materiaalinkäsittelylaitteita sekä alan huippuosaamista. Logistiikka on mukana yrityksen kaikissa toiminnoissa enemmissä määrissä ja työ logistiikassa vaatiikin usein monien asiakokonaisuuksien tehokasta hallintaa ja ymmärrystä. Yrityksissä pohditaankin usein kannattaako osaaminen pitää omissa käsissä vai hankkia esimerkiksi logistiikan palvelun tarjoajilta.

Sivustollamme on muun muassa tietoa siitä, miten nykyinen logistiikkakoulutus vastaa yritysten tarpeisiin ja mitä osaamista logistiikkakeskuksista löytyy. Lisäksi tarkastelussamme on ollut mitä tulevaisuuden tarpeita logistiikkaosaamiseen kohdistuu ja mikä on kohdeyritysten logistiikan osaamisen nykytaso. Logistiikkaosaamista tarkasteltiin yhteensä 38 eri logistiikkakeskuksessa Etelä-Suomen alueella. Joukossa oli niin logistiikka-alan kuin tuotantoalan keskisuuria ja suuria yrityksiä. Yrityksiltä saatua tietoa logistiikkaosaamisen nykytasosta on käytetty logistiikkakoulutuksen kehittämiseen tiede- ja ammattikorkeakouluissa, 2. asteen sekä maksullista koulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa sekä yrityskohtaisten osaamisen kehityssuunnitelmien laatimisessa.

Osaamisen selvitykset on tehty ESLogC-projektin aikana vuosina 2010, 2011 ja 2012.