Tutkimusraportteja PDF Tulosta Sähköposti

 

ESLogC - Logistiikkakeskusten osaamisen kehittäminen -osahankkeen julkaisut:

Logistiikkakeskusten tulevaisuuden osaamisen arviointi (pdf)
Toim. Kotonen, U., Suomäki, A., Sivén, S.

Logistiikkakeskusten osaamisen kehittäminen (pdf)
Toim. Kotonen, U., Tuominen, U., Suomäki, A.

Logistiikkakoulutuksen kehittäminen (pdf)
Toim. Kotonen, U., Suomäki, A.

Competence Development of Logistics Centers (pdf)
Toim. Kotonen, U., Suomäki, A.

 

Hankkeessa toteutuneita opinnäytetöitä:

Ahovalli, Laura. 2012. Palveluntarjoajan rooli asiakasyrityksen osaamisen kehittämisessä. (pdf)

Happo-Tuominen, Satu. 2012. Osaamisen johtaminen ja kehittäminen, Case: Kemppi Oy, hankintaosasto (pdf)

Kela, Soili. 2010. Logistiikkaosaamisen määritteleminen (pfd)

Kukko, Satu. 2011. Vastaako nykyinen logistiikka-alan koulutus tulevaisuuden osaamisvaateisiin?(pdf)

Kutvonen, Maarit. 2012. Varastotyöntekijöiden osaamisen kehittäminen, Case: Hartwall, Lahden logistiikkakeskus (pdf)

Kyhyräinen Jaana. 2012. Tapahtuman järjestäminen, Case: Virtaa Logistiikkaan -seminaari (pdf)

Leivo Piia. 2010. Etelä-Suomen logistiikka-alan työvoima- ja koulutustarpeen kartoitus. (pdf)

Laine, Sampsa. 2012. Osaamisen johtamisen merkitys yrityksen menestymiselle
(Linkki opinnäytetyöhön Theseus -sivustolle)

Turtiainen, Anu. 2011. Tulevaisuuden logistiikkaosaamisen taso suhteessa logistiikan koulutustarjontaan (pdf)

Vilkman, Niko - Ruohola, Joonas - Hirvensalo, Tatu. 2011. Logistiikkatoimintojen ulkoistaminen yrityksissä ja osaamisen merkitys ulkoistamispäätöksiin (pdf)