Tulevaisuuden logistiikkaosaaminen PDF Tulosta Sähköposti

Logistiikan henkilöstöön kohdistuu nyt ja tulevaisuudessa erilaisia osaamisvaatimuksia. Tässä osiossa esittelemme hankkeessa tutkittujen kuuden pääammattiryhmän nykyosaamistason, tulevaisuuden osaamisvaatimuksia ja osaamisen kehittämisen painopisteitä. Lisäksi esittelemme lyhyesti hankkeessa tuotetun työvoimatarvekartoituksen.

Tietokortit on laadittu ESLogC-hankkeessa toukokuussa 2012 ellei tosin ole mainittu.

Logistiikkahenkilöstön nykyosaaminen

Tämän osion korteissa esittelemme logistiikkahenkilöstön arvioinnin omasta osaamisestaan. Tiedot perustuvat 38 logistiikkakeskuksessa tehtyihin osaamisen arviointeihin, jotka toteutettiin hankkeessa luodulla Tulevaisuuden osaamisen valmiuksien arviointi (TUVA) -kyselyllä.

Logistiikkahenkilöstön tulevaisuuden osaamisvaatimukset

Logistiikkahenkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteet

Työvoimatarve