Osaamisen kehittämisen menetelmät ja työkalut PDF Tulosta Sähköposti


Osaamisen kartoittamiseen ja kehittämiseen on käytetty hankkeen aikana useita erilaisia menetelmiä ja työkaluja. Tämän osion tietokorteissa esittelemme kyseisiä työkaluja ja menetelmiä sekä niiden käyttöä organisaatioiden erilaisissa kehittämistoimenpiteissä.
Julkaisemme korteissa myös osahankkeemme keskeisimpiä tuloksia logistiikkahenkilöstön osaamisen kartoittamisesta.

Tietokortit on laadittu ESLogC-hankkeessa toukokuussa 2012 ellei tosin ole mainittu.

Aluksi on syytä esitellä hankkeessa käyttämämme menetelmä vaihe vaiheelta:
Hankkeessa käytetty osaamisen kehittämisen menetelmä (pdf)

Osaamiskartat, arviointilomakkeet ja osaamismatriisit

Logistiikkahenkilöstön osaamisen kartoittaminen osaamiskarttojen, arviointilomakkeiden ja osaamismatriisien avulla luo yritykselle selkeän kuvan, millaista osaaminen tällä hetkellä on ja mitä osa-alueita tulisi kehittää yrityksen logistiikkatoimintojen tehostamiseksi. Tässä osiossa selvitämme tietokortein miten osaamiskarttoja ja niiden ohessa käytettäviä arviointeja ja osaamismatriiseja laaditaan ja hyödynnetään.

Seuraavissa korteissa esittelemme ammattiryhmäkohtaiset osaamiskartat, jotka kuvaavat kyseisen ammattiryhmän tulevaisuuden osaamisvaatimuksia. Kortit laadittiin hankehenkilöstön toimesta hankkeessa mukana olleiden logistiikka-alan toimijoiden näkemysten mukaisesti.

Analysointityökalut

Tässä vielä muutamia lisätyökaluja osaamisen ja osaamisen tulosten analysointiin