Citylogistiikka PDF Tulosta Sähköposti

Logistiikkakeskusten kehittymisessä tarkastelemme usein käynnistymisvaiheessa olevia suuria yksiköitä, jotka sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien varrelle laajoille tonteille. Osaltaan voimme havaita myös logistiikkatoimintojen siirtymistä kaupunkikeskustoista kaupunkien reuna-alueille mm. uusien tehokkaammin käytettävien toimitilojen perässä ja vanhojen alueiden vapautumista asuntorakentamiselle. Samalla on kuitenkin muistettava se tosiasia, että kaupunkikeskukset ovat edelleen suuria kysyntä ja tarjontapisteitä koko liikenne- ja logistiikkajärjestelmässä, ja sujuva logistiikka pitää turvata myös siellä.

Kaupunkilogistiikan merkityksen voidaan todeta kasvavan myös Suomessa. Siihen vaikuttaa osaltaan väestön keskittyminen kasvukeskuksiin sekä liikenteen haittojen ja ruuhkien lisääntyminen. Maailmalla citylogistiikka on ollut jo pidempään agendalla erityisesti suurkaupunkien vaikeasti saavutettavien vanhojen keskustojen osalta.

Citylogistiikka näkyy ja siihen on mahdollista vaikuttaa mm. tehokkaiden yhdistelykeskusten ja älykkäiden liikenteenohjausjärjestelmien kautta. Yksi käytännön sovelluskohde voi olla esimerkiksi lähiruoan jakelu kaupunkikeskustojen ravintoihin.

Tutkimusraportti lähiruokakuljetusten organisoinnista Turun kapunkialueella (pdf). Raportti on tehty syksyllä 2012.

Tietokortit (lisätään myöhemmin):

  1. Yhdistelykeskukset
  2. Lähiruoka
  3. Älyliikenne