Logistiikkakeskusten verkosto PDF Tulosta Sähköposti

Kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten turvaaminen vaatii määrätietoista ja pitkäjänteistä kehitystyötä. Tulosten saavuttaminen edellyttää myös eri toimijoiden integroimista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä vaatii meiltä selkeää yhteistä näkemystä tulevista tarpeista eli me tarvitsemme yhteisen kansallisen vision logistiikkajärjestelmän kehittämiseksi!

Tietokortteja: