Luokittelu PDF Tulosta Sähköposti

Luokittelu kokonaiskuvan hahmottamisen perustana

Suomessa on toiminnassa, rakenteilla, suunnitteilla tai selvitysten kohteena runsaasti logistiikkakeskuksia, jotka muodostavat eri tavoin organisoituneita ryhmiä. Logistiikkakeskusten merkittävä painopistealue on tarkastelualueena oleva Etelä-Suomi. Kokonaiskuvan hahmottamiseksi on ollut tarpeen tunnistaa erilaisia logistiikkakeskus-tyyppejä ja sijoittaa ne karttapohjalle kokonaiskuvan saamiseksi erilaisista logistiikkakeskittymistä.

Logistiikkakeskusten luokittelussa on perustana Etelä-Suomen alueen noin 200 logistiikkakeskuksen rekisterin kokoaminen ja niiden sijoittaminen kartalle. Tämän perusteella on suoritettu syvällinen analyysi erilaisten logistiikka-alueiden perusominaisuuksista, toiminnasta, elinkaaren vaiheesta sekä maankäytöllisistä ja kaavoituksellisista näkökulmista, joiden perusteella logistiikkakeskukset on luokiteltu seuraaviin kuuteen luokkaan (Pöyry, VTT 2011)

Luokittelu

Tietokortti: