Ekologinen logistiikkakeskus PDF Tulosta Sähköposti

Mitä on ekologinen logistiikkakeskus? Tietokorteissamme otetaan kantaa kiinteistöjen energiaratkaisuihin, hiilijalanjäljen muodostumiseen ja määrittämiseen, logistiikan elinkaariajatteluun huomioon ottaen tiukentuvat rakennusmääräykset sekä jätehuollon organisoinniti varastokiinteistöissä, jotka kaikki ovat omiaan parantamaan ekotehokuutta logistiikkarakennuksissa. Ekologiaan vaikuttaa myös logistiikkakiintestön sijainti ja se miten keskus on saavutettavissa. Sijoittumisesta ja työmatkaliikenteestä lisätietoa sijainti-välilehden takaa. Myös logistiikkakeskuksen ja -alueen kytkeminen rautatieverkostoon on askel kohti ekologisuutta. 

EU:n ja Suomen päästötavoitteet ovat luoneet yhden tarpeen kestävämmän logistiikkatoiminnan kehittämiselle. Euroopassa nähtävät suuntaukset uusiutuvien energiaratkaisujen suosinnasta sekä yhdistetyistä kuljetuksista ovat Suomen mittakaavassa silti vielä alkutekijöissään. Teot logistiikkakeskusten energia- ja materiaalitehokkuuden, jätehuollon ja kierrätyksen sekä toimintojen sijoittelun eteen ovat toistaiseksi Suomessa vähäisiä, mutta esimerkiksi kehitysprojektien avulla niiden tiedottaminen avustaa logistiikkatoimijoitamme entistä ekologisempiin tekoihin. Toisaalta yrityksissä etsitään aktiivisesti ratkaisuja energian hallintaan sekä materiaalitehokkuuteen kilpailukyvyn lisäämiseksi nykyään suhteellisen aktiivisesti.

Lisätietoja ekologisesta logistiikkakeskustoiminnasta SYKLINn verkkosivuilta osoitteesta http://eslogc.sykli.fi/. Sivustolle on kerätty tietoja mm. ekologian hyvistä käytännöistä logistiikassa. Tiedot löytyvät muutaman sivun mittaisina case-kuvauksina.