Tulevaisuuden logistiikkakeskus PDF Tulosta Sähköposti

Logistiikkakeskukset ovat muuttumassa ja kehittymässä kovaa vauhtia mm. kansainvälisen kaupan sekä tuotantorakenteiden muutosten johdosta. Keskittymien sijoittamisessa, rakentamisessa ja toiminnallisessa kehittämisessä tarvitaan julkisen tahon, kiinteistökehittäjien ja operaattoreiden yhteistyötä sekä yhteistä näkemystä, miksi ja mihin logistiikkakeskittymiä kannattaa ja pitää rakentaa. Missä ne tuottavat lisäarvoa asiakkaalle, lisäävät logistisen järjestelmän tehokkuutta tai vähentävät liikenteen aiheuttamia ympäristövaikutuksia? Tai miten niiden kautta luodaan uutta liiketoimintaa ja kilpailuetua Suomeen?

Tämän vuoksi olemme muodostaneet Tulevaisuuden logistiikkakeskus - tietokortiston selkeyttämään logistiikkakeskuksten suunnittelua ja kehittämistä. Kortistolla pyritään tuomaan selkeyttä myös siihen ongelmaan, miten erilaisia päällekkäisyyksiä, kuten vierekkäin rakennettuja ja/tai suunniteltuja logistiikka- ja työpaikka-aluekeskittymiä voidaan välttää tulevaisuudessa.   

  1. Logistiikkakeskusten luokittelu v. 2011 (pdf)
  2. Logistiikkakeskuskonseptin muodostaminen (pdf)
  3. Toimijoiden roolit logistiikkakeskusten kehittämisprosessissa (pdf)
  4. Logistiikkakeskusten palvelut (pdf)
  5. Logistiikkakeskusten kehittämisen ideaaliprosessi (pdf)

Logistiikkakeskittymien tulevaisuus -hanke-esittely (pdf)